Köpvillkor

 

Leverans, betalning & garantier


Priser
Priserna är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, för närvarande 25 %. Vi reserverar oss för

eventuella prisändringar på grund av ändrad moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget eller

inköpspriser.

 

Betalning

Om ingenting annat avtalas sker all försäljning via postförskott (postförskottsavgift:60 kr inkl. moms).
Eller betalning via förskottsfaktura som skickas i pdf format via din e-mail.
Förskottsfaktura skall vara betald senast 10 dagar efter utskrivningsdatum. I annat fall annulleras ordern.

Vid fakturering gäller 10 dagar netto. faktureringsavgift 25 kr inkl. moms tillkommer om ingenting annat

avtalas.
Fakturering kan ske sedvanlig kreditprövning.
Vid försenad betalning skickas påminnelse. Påminnelseavgift debiteras med 50 kr inkl. moms.
Om betalning sker efter fakturans förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt lag.
Expeditionsavgift 45 kr inkl. moms debiteras vid all räntefakturering.

 

Leveranstid

Normalt levereras ditt paket inom 5 arbetsdagar om varan finns i lager. Om varan ej finns i lager så

varierar leveranstiden beroende på vår leverantörs lager. Leveranstider varierar kraftigt från olika

leverantörer, 2-4 veckor är vanligt. Lageruppgifter i butiken uppdateras manuellt så ofta det är möjligt.

När en beställd vara ej finns i lager går ett förtydligande mail ut till beställare om ungefärliga

leveranstider.

 

Postpaket

I vanliga fall använder vi oss av Posten som transportör och leverans sker till närmaste utlämningsställe. 

 

Outlöst/Ej hämtat paket

Outlöst paket debiteras med 495 kr oavsett köpesumma plus ny fraktavgift beroende på produkt för att täcka

våra administrativa kostnader, frakt och returfrakt. Betalning skall ske inom tio (10) dagar räknat från

faktureringsdatum. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enl lag f.n.

50 kr.

 

Leveransbevakning

Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager.
Om någon vara är slut/restnoterad i vårt lager vid beställning, meddelas köparen innan leverans.
Vid fördröjning av leverans p.g.a. att en vara är slut/försenad hos oss äger köparen alltid rätt att häva

köpet/ordern.

Vi friskriver oss från rätten till all ersättning gällande förseningar av leverans.


 

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14

dagar från det att man tagit emot varorna. Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela ordern betalar vi

tillbaka det belopp du har betalat. Du står själv för fraktkostnaden tillbaka till helmtec.se´s fysiska

adress. För produkter som inte returneras i sitt ursprungliga skick kommer en avgift att debiteras kunden

som motsvarar återställning av produkten till säljbart skick.


Allt returgods skall vara oanvänt, väl förpackat samt ligga i obruten originalförpackning.
All garant och reklamation på produkt eller vara där åverkan är gjord faller bort i sin helhet.
Faktura/fakturakopia skall alltid bifogas. Returfrakt betalas av köparen. Köparen ansvarar för ev. skador

som uppstår vid transport av retur.

 

Reklamationer

Vid alla typer av reklamationer skall helmtec kontaktas innan någon produkt skickas tillbaka. Detta görs

via info@helmtec.se eller på tel  031-788 5 887. Reklamationer måste alltid ske inom 10 dagar från det att

varan mottagits. Felbeskrivning av produkten samt faktura/fakturakopia bifogas alltid.
Reklamationer skall vara väl förpackade och returneras alltid i originalförpackning.

Produkter som returneras skall alltid skickas i originalförpackningen för att klara transporten. helmtec.se

tar inget ansvar för produkter som inte skickats i originalemballaget. Skulle vi leverera fel antal eller

fel vara är vi angelägna om att du meddelar oss så snart som möjligt, så att vi får rätta till felet.

Enklast sker detta genom att du sänder in returnotan med uppgift om felaktigheten samt bifogar eventuellt

fellevererade varor. Vi måste kontaktas innan reklamation returneras.
Varor som returneras utan vår vetskap godtages ej. Returfrakt betalas av köparen till dess att ev.

reklamation synats och godkänts av oss.
Köparen ansvarar för ev. skador som uppstår vid transport av reklamation.


Återbetalning

Vill du som kund ha kontant utbetalning i samband med öppet köp, uppge alltid ett bankkontonummer, bankgiro

eller postgirokonto. Detta p g a fördyrade kostnader i samband med utbetalningsavier.

 

Transportskador

Vi står ej för skador som skett under transport från oss.

Skadad gods:
Som kund har du skyldighet att avsyna godset när du tar emot det. Om varan är skadad när du hämtar ut den är

det mycket viktigt att detta anmäls till post eller transportföretag som utfört transporten! Om dessa ej

åtager sig skadeansvaret, skall du kontakta oss. Upptäcker du skada vid hemkomsten skall anmälan göras inom

7 arbetsdagar efter att du hämtat varan.

 

Garanti

Enligt konsumentköplagen. För mer info se Konsumentverket.

Normalt lämnar vi 2 års garanti på våra varor, dock med undantag för förbrukningsvaror. Garantin gäller om

någon vara, trots normal användning, skulle gå sönder. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar

reparation av fabrikations- och materialfel. Expeditionsnota/garantibevis/kassakvitto skall uppvisas vid

garantianspråk. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

 

Reservationer

Vi reserverar oss för felaktigheter och misstag avseende priser och produkter i denna e-butik och på länkade

hemsidor. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella bristsituationer eller leveranssvårigheter av

presenterade produkter. Vi reserverar oss för prisförändringar och sortiments-/produktförändringar utanför

vår kontroll. Falska beställningar spåras och polisanmäls.

 

Kunduppgifter

Alla uppgifter om våra kunders köp och betalningar är strikt konfidentiella och lämnas ej vidare.


PUL:
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer.

För beställning mot faktura (Fakturera Mig!) krävs också personnummer. I samband med din registrering och

beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra

åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post,

detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt

att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan

du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

 

Övrigt.

Ovanstående villkor accepteras av dig när du ingår avtal om köp av varor i vår Internetshop.

Vi reserverar oss för fel på sidan, fel i priser och övriga villkor för köp.
Utöver vad som sagts ovan och utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har Helmtec inget ansvar för

fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada – vare sig direkt eller indirekt.

Tack för att du valt att använda vår Internetshop. Vi ser fram emot att göra affärer med dig och vill göra

vårt yttersta för att du ska få en god köpupplevelse och bli nöjd med dina produkter.

 

Helmtec.

Org.nummer: SE-590211-5210

Momsreg.nummer: SE-590211-521001

Innehar F-Skattebevis.

 

Om du har någon fråga är du alltid välkommen att skriva, ringa eller e-posta dina frågor till oss. Mer

information hittar du under Kontakta oss.

 

E-MAIL:
Då vi sköter i stort sett all komminikation per mail info@helmtec.se är det viktigt att du har en fungerade mailadress när

du handlar av oss.

 

                                                                                    

 

 

 

 

Vi förbehåller rätten till ändringar i konstruktion och utrustning, samt reserverar oss för eventuella tryckfel.

 

Copyright ® 2011-2013 helmtec.se

ASB Automatic Safty Brake

 

Helmtec.se

ASB  Automatic Safety Brake